Diweddariad COVID-19

Ffydd, gobaith, cariad. 

Tŷ Bryngarw yw un o leoliadau priodasau gorau De Cymru, a nawr gallwch brofi holl swyn ac ysblander Tŷ Bryngarw o foethusrwydd eich cartref eich hun, gyda’n taith rithwir arbennig.

I wneud cais am eich taith chi, llenwch ein ffurflen ymholiad syml a bydd aelod o’n tîm priodasau arbenigol, ymroddgar yn cysylltu â chi.

Trefnu eich taith rithwir

Digwyddiadau corfforaethol yn Nhŷ Bryngarw

Tŷ Bryngarw, wedi ei leoli yng nghanol 113 erw o barcdir gwledig arobryn, yw’r lleoliad perffaith i greu argraff ac ysbrydoli eich cleientiaid a’ch cydweithwyr.

Sgroliwch i Lsawr

Pecynnau wedi’u teilwra

Pecynnau wedi’u teilwra

Pa un a ydych yn bwriadu cynnal cinio gala, seremoni wobrwyo, digwyddiad rhwydweithio, parti haf neu Nadolig, dathliad diwedd tymor i’ch clwb chwaraeon, digwyddiad codi arian i elusen, cinio a dawns neu unrhyw ddigwyddiad diddanu corfforaethol arall sydd gennych mewn golwg, gallwn gynnig ateb wedi’i deilwra i ddiwallu eich anghenion.

Cyfleus a hyblyg

Cyfleus a hyblyg

Mae Tŷ Bryngarw, wedi ei leoli ychydig funudau yn unig o’r M4, a dim ond hanner awr mewn car o Gaerdydd ac Abertawe, sy’n ei gwneud yn hawdd i’ch gwesteion ei gyrraedd. Y tu mewn i’r lleoliad defnydd neilltuol, mae’r lle amlbwrpas yn rhoi’r hyblygrwydd i ni greu digwyddiad sy’n cyd-fynd orau â’ch anghenion, eich cyllideb a’ch nodau.

Bwyd a diod

Bwyd a diod

Mae gennym ddewisiadau i dynnu dŵr o’r dannedd ar ein hamrywiaeth helaeth o fwydlenni bwyd a diod. Rydym yn ymfalchïo’n fawr yn ein treftadaeth Gymreig yma yn Nhŷ Bryngarw, ac felly’n cynnig y cynnyrch gorau o ffynonellau lleol ar bob un o’n bwydlenni.

Hoffech chi wybod mwy?