Diweddariad COVID-19

Ffydd, gobaith, cariad. 

Tŷ Bryngarw yw un o leoliadau priodasau gorau De Cymru, a nawr gallwch brofi holl swyn ac ysblander Tŷ Bryngarw o foethusrwydd eich cartref eich hun, gyda’n taith rithwir arbennig.

I wneud cais am eich taith chi, llenwch ein ffurflen ymholiad syml a bydd aelod o’n tîm priodasau arbenigol, ymroddgar yn cysylltu â chi.

Trefnu eich taith rithwir

Dathlu mewn steil

Un o’r lleoliadau harddaf yn ne Cymru wedi ei leoli mewn 113 erw o barcdir gwledig. Y cefndir perffaith ar gyfer partïon a derbyniadau drwy’r flwyddyn.

gwneud ymholiad

Sgroliwch i Lsawr

Cynllunio perffaith

Cynllunio perffaith

Gadewch i ni ofalu am unrhyw dderbyniad neu ddathliad sydd gennych mewn golwg. Pa un a ydych yn cynllunio cinio pen-blwydd priodas, parti pen-blwydd i’w gofio, parti cyn geni, bedydd neu wylnos angladd, bydd ein cyfuniad o gyfaredd tŷ gwledig, ceinder a gwasanaeth rhagorol yn sicrhau digwyddiad gwirioneddol arbennig.

Pecynnau wedi’u teilwra

Pecynnau wedi’u teilwra

Mae gennym ddewisiadau i dynnu dŵr o’r dannedd ar ein hamrywiaeth helaeth o fwydlenni bwyd a diod sy’n addas ar gyfer pob chwaeth a chyllideb. Rydym yn ymfalchïo’n fawr yn ein treftadaeth Gymreig yma yn Nhŷ Bryngarw, ac felly’n cynnig y cynnyrch gorau o ffynonellau lleol ar bob un o’n bwydlenni. Gallwn deilwra eich pecyn i gyd-fynd â’ch cyllideb a gallwn gynnwys unrhyw ofyniad.

Te’r prynhawn

Te’r prynhawn

Mae te’r prynhawn yn Nhŷ Bryngarw yn ddathliad ynddo’i hun. Mwynhewch ddewis blasus o frechdanau cain, cacennau clasurol a dewis o de Cymreig yn ein hystafell wydr hyfryd sy’n edrych allan dros ein parcdir arobryn.

Thinking of holding a big bash?