Diweddariad COVID-19

Ffydd, gobaith, cariad. 

Tŷ Bryngarw yw un o leoliadau priodasau gorau De Cymru, a nawr gallwch brofi holl swyn ac ysblander Tŷ Bryngarw o foethusrwydd eich cartref eich hun, gyda’n taith rithwir arbennig.

I wneud cais am eich taith chi, llenwch ein ffurflen ymholiad syml a bydd aelod o’n tîm priodasau arbenigol, ymroddgar yn cysylltu â chi.

Trefnu eich taith rithwir

Y cyfan i chi trwy’r dydd a thrwy’r nos

 

Cewch chi a’ch gwesteion priodas fwynhau mannau gwisgo ac ymlacio eang er mwyn paratoi ar gyfer y diwrnod sydd o'ch blaen.

Trefnwch ymweliad arbennig i chi edrych o amgylch y lleoliad

Sgroliwch i Lsawr

Triniaeth arbennig i westeion

Triniaeth arbennig i westeion

Rhowch wahoddiad i’ch gwesteion aros dros nos yn un o’r 18 o ystafelloedd gwely bwtîg, gyda brecwast am ddim yn y tŷ gwydr.

Y nos perffaith

Y nos perffaith

Mae ein hystafell fis mêl ramantaidd yn cynnig golygfeydd godidog dros y lawnt a’r parc gwledig a’r moethusrwydd y mae’r ddau ohonoch yn ei haeddu ar ddiwedd eich diwrnod arbennig.

 

Pecynnau priodas

Pecynnau priodas

Mae ein pecynnau hollgynhwysol wedi eu llunio i’w gwneud mor rhwydd â phosib i chi gynllunio pob agwedd ar eich priodas heb straen.

Bydd ein tîm digwyddiadau hynod o brofiadol yn gofalu am yr holl fanylion cofiadwy, gan ganiatáu i chi ganolbwyntio ar ychwanegu eich chwaeth bersonol chi at y diwrnod.

Llyfr Priodas
Bwyd a Diod

Bwyd a Diod

Ym Mryngarw rydym yn cynnig prydau wedi eu paratoi’n gelfydd gan ddefnyddio’r cynhwysion gorau a chynnyrch lleol. Rydym yn hynod falch o’n treftadaeth Gymreig ac yn ceisio cynnig ‘blas ar Gymru’ trwy ein bwydlenni sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.

Mae gennym ni becynnau bwyd a diod at ddant pawb ac addas ar gyfer pob cyllideb, gyda dewis i uwchraddio i wneud eich diwrnod arbennig yn wirioneddol unigryw. 

Llety

Llety

Mae Tŷ Bryngarw yn cynnig hyd at 14 o ystafelloedd gwely y gall gwesteion eu cadw ar gyfer noson y briodas. Gweinir brecwast am ddim yn y tŷ gwydr sy’n edrych allan dros y lawnt.

I gadw ystafelloedd ar gyfer priodas yr ydych yn mynd iddi yn Nhŷ Bryngarw, ffoniwch 01656 729009 ynghyd â’ch cod unigryw a gewch gan y cwpwl hapu.

Ymweliad arbennig i chi edrych o amgylch y lleoliad

Ymweliad arbennig i chi edrych o amgylch y lleoliad

Byddai ein tîm priodas yn falch o roi gwyliad unigryw i chi o'n lleoliad unigryw a thrafod eich gofynion a'ch cyllideb.

Llenwch y ffurflen hon a bydd aelod o'n tîm mewn cysylltiad yn fuan i gadarnhau'ch cyfarfod.

Archebwch nawr
Arddangosfa Priodas

Arddangosfa Priodas

Mae ein harddangosfa yn cynnig cyfle delfrydol i gyplau weld Tŷ Bryngarw wedi ei addurno’n llawn ar gyfer priodas ac i gyfarfod detholiad o ddarparwyr yr ydym ni’n eu hargymell.

Yn Dod Yn Fuan!

Cwestiynau Cyffredin

Want to know more?

Eisiau gwybod mwy?